Dosen

Dr.Yuli Utanto, S.Pd, M.Si.

Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Tahun 2019-2023

Dosen Jurusan KTP

***

Niam Wahzudik, M.Pd

Sekretaris Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Tahun 2019-2023

Dosen Jurusan KTP

***

Ghanis Putra Widhanarto, M.Pd

Kepala Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Tahun 2019-2023

Dosen Jurusan KTP

———————————————————

Prof. Dr. Haryono, M.Psi.

Guru Besar – Dosen Jurusan KTP

Dr. Titi Prihatin, M.Pd.

Dosen Jurusan KTP

Dr. Budiyono, M.S.

Dosen Jurusan KTP

Dr. Kustiono, M.Pd

Dosen Jurusan KTP

Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd.

Dosen Jurusan KTP

Drs. Sukirman, M.Si

Dosen Jurusan KTP

Dra. Nurussa’adah, M.Si.

Dosen Jurusan KTP

Dra. Istyarini, M.Pd

Dosen Jurusan KTP

Drs. Wardi, M.Pd

Dosen Jurusan KTP

Rafika Bayu Kusumandari, M.Pd

Dosen Jurusan KTP

Heri Triluqman BS, S.Pd, M.Kom., M.Pd.

Dosen Jurusan KTP

Edi Subkhan S.Pd., M.Pd. 

Dosen Jurusan KTP

Sony Zulfikasari M.Pd

Dosen Jurusan KTP

Christian Arief Jaya, M.Pd.

Dosen Jurusan KTP

Basuki Sulistio, M.Pd

Dosen Jurusan KTP